måndag 30 augusti 2010

Moderata muslimer en sanning med modifikation?

Jag fick ett mail med länk till en artikel av Jesus Alcala i Svenska Dagbladet.

Med täckta ansikten kan vi inte mötas

Alcala avslöjar för mig okända fakta, som visar att saker och ting är värre än vad man normalt tror. Hur det nu kan komma sig. Censur?


Samtidigt som Alia strider för sin niqab strider Miriam, född i Guatemala och nyss kommen till Sverige, på sitt håll. Miriam DO-anmäler Hjalmar Strömerskolan i Strömsund för att den gör för lite åt den diskriminering och de trakasserier som muslimska män utsätter kvinnliga klasskamrater – i vuxenutbildning för invandrare (SFI) – för. Männen tvingar kvinnorna att sitta längst bak i klassrummet, tvingar muslimska kvinnor att bära niqab och tillåter dem inte att tala för sig själva.

Skolan säger: Muslimska män från främst Uzbekistan har i flera år åberopat sin trosfrihet för att ”kräva särskilda klasser för män respektive kvinnor”, för att ”deras kvinnor skulle få bära ansiktsslöja” och för att ”kvinnorna ej fick tala när andra män lyssnade”. Skolledningen tog inte strid. Männen skulle nog ändra sig med tiden.

Hösten 2006 blev klasserna könsuppdelade men vårterminen 2008 kunde de muslimska männen tänka sig en medelväg: gemensamma klassrum på villkor att skolan satte upp skärmar bakom vilka kvinnorna, helst också de icke muslimska, skulle sitta.

Skärmar sattes upp och kvinnorna placerades bakom skärmarna. Lärarna var emellertid missnöjda. Undervisningen blev omöjlig när kvinnorna satt bakom skärmar och därtill inte fick delta i samtalen. Varje fråga som lärarna ville diskutera måste först tas upp med männen. Muslimska kvinnor fick aldrig ”vistas i enrum med manliga lärare”. Icke muslimska elever var illa berörda av denna ordning
.


Helt plötsligt framstår Sverigedemokraternas av många kritiserade valfilm som
höjden av nyansering.

Och jag tvingas åter fråga:

Vad är en "moderat muslim"? Ett önsketänkande som bortser från en mer komplex verklighet än den som är förenlig med dogmen om den goda massinvandringen?

Är taxichaufförer som vägrar köra passagerare med hundar (då även blindhundar) "moderata muslimer"?

Religion bakom vägran att köra hund i taxibil

Är de som kräver att muslimska kvinnor och flickor skall bära huvudduk "moderata muslimer"?

Är de som kräver särskilda tider för kvinnliga muslimska besökare på simhallar "moderata muslimer"?
Egna badtider för muslimska kvinnor

Är de som är emot att deras barn läser Nalle Puh, för att Nalle Puhs kompis "Nasse" är en gris, och grisar är "smutsiga djur", liksom hundar, är de "moderata muslimer"?
En kommentar till Muhammedteckningarna

Är de muslimer som motsätter sig homovigslar i moskéer "moderata muslimer"?

Är de som insisterar på obedövad slakt till böneläsning "moderata muslimer"? (Låt vara att svenska muslimer varit mer kompromissvänliga än Judiska Centralrådet på den punkten.)

Är muslimerna i muslimska länder "moderata muslimer"?

Varför är i så fall muslimska länder så fattiga och odemokratiska samt utan rättigheter för kvinnor och djur?

Jag misstänker att "moderata muslimer" är betydligt färre än vad vi hoppas, att vi sticker huvudet i sanden och vägrar se verkligheten.

De flesta är inte terroristsympatisörer, men en förfärligt stor minoritet är det.
I alla fall i Storbritannien.

Efter Londonbombningarna 2005 gjorde Times en enkätundersökning bland brittiska muslimer:


Sexton procent sade att även om attacken var moraliskt fel, var saken god.
•Tretton procent betraktade terroristerna som martyrer.
•Sju procent ansåg att självmordsattacker mot civila i England kan rättfärdigas under vissa omständigheter.
•Två procent skulle vara stolta om en familjemedlem bestämde sig för att gå med i Al Qaeda. Sexton procent skulle vara likgiltiga.
Bara i London räknar Steyn med att man borde finna kanske 70 000 potentiella terroristsympatisörer. Ett fjärde och kanske besvärligare problem är att många muslimer i Europa förkastar värdsamhällets värderingar. Steyn refererar en undersökning enligt vilken över 60 procent av Storbritanniens muslimer säger sig vilja leva under sharia. Fyrtio procent av de tillfrågade muslimerna föredrog en hård variant av sharia
.

http://www.samtiden.com/node/251


I Sveriges fall vet vi inget. Det enda vi vet är att svenska muslimer är den grupp som är mest judefientlig enligt en undersökning av Forum för levande historia.

Jag gissar att de "moderata muslimerna" är i minoritet, om man med "moderat muslim" menar någon som är lika liberal och tolerant i sina åsikter som de flesta svenskar.

Om man däremot menar att de är motståndare till al-Qaida, och självmordsbombare, ja, då kanske de är i majoritet.

Men de är ändå betydligt mer "konservativa" i sin syn på islam än vad de flesta svenskar är i förhållande till sin syn på kristendomen.

Detta kan naturligtvis urskuldas med hänvisning till förhållandena i ursprungsländerna, och med historiska skäl, men det medför ändå problem i form av ständiga kulturkrockar.

söndag 29 augusti 2010

Om likabehandlingen och dess konsekvenser

Rättigheter och skyldigheter skall vara individuella och inte kollektiva.

Annars råder inte likabehandling eller likhet inför lagen. Hänsyn till kollektiv som kön, etnicitet, sexuell läggning eller religion får inte tas.

Denna princip torde alla partier ställa upp på i teorin. I praktiken stöder man så många undantag från den att det inte blir något kvar av den annat än ett lapptäcke.

Tänker på värnandet om etniska minoriteter som romer, judar och samer.

Varför skall de ges särskilda rättigheter?

I samband med kontroversen runt utvisningen av romer från Frankrike talas om byggandet av fler lagliga läger för att undvika illegala sådana.

Men varför alls bygga sådana? Är det av hänsyn till romsk kultur?

I ett samhälle byggt på likabehandling av alla medborgare, så kan man inte ta kulturella hänsyn. Det vill säga, låta en del medborgare slippa vissa skyldigheter och ges särskilda rättigheter på grund av en kollektiv identitet.

Medborgarskapet skall vara den enda gemensamma identiteten. Rent juridiskt.

Varför skall till exempel vissa barn utsättas för en behandling som de flesta slipper?

Jag tänker på omskärelse. Varför skall i vissa fall föräldrarnas önskemål gå före
barnens?

Varför skall man slopa förbudet mot obedövad slakt, för att djuret skall vara vid medvetande under en religiös ritual? Är inte det ovärdigt ett modernt och religiöst neutralt samhälle?

Baksidan av mångkulturen är just upphävandet av principen om likabehandling av alla medborgare.

Det är också baksidan av feminismen. Istället för att kräva total könsneutral behandling, så kräver man könskvotering och accepterar öppen könsdiskriminering mot män på Polishögskolan - med risk för att denna diskriminering sprids till brandkår och militär. Om det inte redan har det ifråga om det så kallade försvaret.

I de flesta arméer med kvinnliga anställda eller värnpliktiga är kvinnor undantagna stridande förband.

Därmed urholkas jämställdhetsideologin och armén har inte blivit ett dugg mer jämställd bara för att man har kvinnliga anställda eller värnpliktiga.

Man vill bara ge sken av det. Fast ingen låter sig luras. Däremot uppstår ett tabu mot att beklaga att kvinnor inte ingår i stridande förband eller särbehandlas på Polishögskolan.

Jag anser att kvinnor skall behandlas som män och män som kvinnor i alla sammanhang.
Annars råder ju ingen jämställdhet i bemärkelsen könsneutralitet.

Vad har hänt med det kritiska tänkandet? Bara för att något låter bra, skall vi inte väga orden och dra ut de logiska konsekvenserna av dem? Om vi gör det, så finner vi att orden inte är avsedda att tolkas bokstavligt och att slentriantänkande gör, att
de flesta inte tänker på konsekvenserna av det de säger sig tro på.

Tag budordet om att det inte spelar någon roll om majoriteten i Sverige är invandrare eller barn till invandrare. Ras finns inte ju, och etnicitet har ingen betydelse och alla kulturer är lika mycket värda.

Men tänk lite längre än näsan räcker. Vad skulle hända om en majoritet invånare i Japan inte tillhörde den nuvarande majoriteten? Vad skulle hända med japansk kultur om man fick en lika stor mångkulturell invandring till Japan som till EU?

Varför skulle japanerna ha större rätt än svenskar att bevara sin kultur?

Eller en annan aspekt. Rätten till ett eget land. Kurderna slåss för ett eget land.
Massor med människor stöder dem. Samma sak med palestinierna och judarna. Alla dessa folk anses ha rätt till en egen stat.

Men den rättigheten tycks inte gälla etniska svenskar. Vi finns inte ens. Däremot finns konstigt nog ett judiskt folk, ett palestinskt folk och ett kurdiskt folk.

Det svenska folket är numera synonymt med svenska medborgare och därmed med människor som själva anser sig tillhöra det kurdiska, det palestinska och det judiska folket, fast de råkar svenskt medborgarskap.

Men vad vore vitsen med en kurdisk stat, om de som ser sig som kurder blev i minoritet i den, på grund av massinvandring av iranier, irakier och turkar?

Vad skulle hända med Israel, om judarna där blev i minoritet och icke-judiska invandrare från när och fjärran - t ex muslimska araber - blev i majoritet?

lördag 28 augusti 2010

SD semi-illegalt parti?

Kom just hem efter en biltur genom ett par Stockholmskommuner.

Längs vägen är alla riksdagspartiers affischer välrepresenterade, men inte en enda SD-affisch.

Varför inte? Lönlöst att sätta upp några därför att de omedelbart rivs ned?

Folkpartist smutskastar SD

Charlie Levin, fp, skriver på Newsmill.se om SD-politiker som suktar efter riksdagslöner.

Ganska oförskämt med tanke på det civilkurage som SD-politiker visar jämfört med
patrasket i riksdagen! Att vara en floskulös folkpartist kräver inget civilkurage!

Hur vore det om riksdagspolitikerna gick i bräschen och sänkte sina löner?

Något riksdagsparti som ställer upp på det?

Sedan skriver Levin:

"Människor som flytt eller invandrat hit från andra länder har rätt att bli en del av majoritetsamhället och vår kultur."

Visst, håller med, men de har ingen rätt att bli en majoritet i vårt samhälle. Själva den termen - majoritetssamhället - känns missvisande med tanke på hur etniskt blandad gatubilden är i Stockholm. Och, förmodar jag, i andra större svenska städer!

De, dvs. "flyktingarna" och invandrarna, har ingen större rätt att bli i majoritet i Sverige än icke-judar i Israel. Eller vad anser Israel-vänliga folkpartiet om det? Skall Israel ha en judisk majoritet eller spelar det ingen roll?

Beträffande flyktingarna, så undrar jag åtminstone varför bara 5 procent har id-handlingar?

Med tanke på alla somalier som arbetskraftsinvandrar till Dubai eller vad det nu var (någonstans i området i alla fall!), så är det ju märkligt att de somaliska arbetskraftsinvandrarna där alltid har giltiga id-handlingar.

Vad kan det bero på?

Flexibel sanningskärlek?

TV4:s tolkning öppnar för juridiskt godtycke!

"TV4 har inte kunnat peka ut något enskilt i innehållet eller det framförda budskapet som är lagvidrigt. Istället påstår man att 'intrycket' som filmen 'i sin helhet' förmedlar strider mot 'demokratiparagrafen' som TV är bundna till. 'Helhetsintrycket' skulle enligt TV4:as påståenden även kunna strida mot lagstiftningen om hets mot folkgrupp."

------

Detta bekräftar en tolkning som jag i flera år varnat för!

Det är med sådana tolkningar som det kommer att sluta.

Därmed avskaffas rättssäkerheten, som innebär att man skall kunna veta i förväg vilken handling som är lagstridig eller inte.

Men om man överlåter åt enskilda att gå på det intryck de får, så öppnas dörren för ett totalt juridiskt godtycke.

Man får ett samhälle där folk väljer att tiga framför att riskera att skapa intryck att de bryter mot ytterandefrihetslagen.


http://www.resume.se/nyheter/2010/08/27/sds-valfilm/


http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article2462676.ece

Opportunism rörande romer

Sarkozys tuffa tag mot rumänska romer ses av en del anti-jihadister
och invandringsrestriktionister som ett spel för gallerierna. En förberedelse för nästa presidentval. Sarkozy är notoriskt bedräglig visavi de invandringskritiska, som lägger sin röst på honom istället för på Le Pen. Han gör allt för att få deras röster, men i slutändan lurar han dem.

Som amerikanska Tiberge skriver på Gallia Watch, så kan inte Sarkozy angripa svarta eller
muslimer, vilket lämnar kvar romerna som syndabockar.

Emellertid - romerna är inte illegala invandrare, eftersom de är EU-medborgare.

Med andra ord: problemet är EU!

fredag 27 augusti 2010

PM till Gudrun Schyman i ett aktuellt ämne!

"Om vi lyfter blicken från mannen i busken och tittar på våldtäkt i stort så blir mönstret rätt tydligt vad än journalisten Katarina Wennstam och kvinnorörelsen säger. Våldtäktsmannen är i väldigt liten grad vem som helst.

Det visar juristen Ann-Christine Hjelm, som på uppdrag av Brottsoffermyndigheten granskat grova brottmål i Svea hovrätt (Är kulturgenererad grov brottslighet myt eller verklighet). De 27 dömda våldtäktsmännen som ryms i hennes studie levde i ungefär hälften av fallen under socialt oordnade förhållanden. 85 procent var födda utomlands eller av utomlandsfödda föräldrar, vilket ju tyvärr i Sverige i hög grad blivit en klass- och utanförskapsmarkör
."

http://www.dn.se/ledare/signerat/en-riktig-valdtaktsman-1.407102
http://svt.se/2.22620/1.2114028/het_debatt_om_valdtakter_mellan_fi_och_sd

PM till alla som tror att USA är ett föredöme!

"The most lunatic notion is that admitting more poor Latino workers would ease the labor market strains of retiring baby boomers. The two aren't close substitutes for each other. Among immigrant Mexican and Central American workers in 2004, only 7 percent had a college degree and nearly 60 percent lacked a high school diploma, according to the Congressional Budget Office. Among native-born U.S. workers, 32 percent had a college degree and only 6 percent did not have a high school diploma. Far from softening the social problems of an aging society, more poor immigrants might aggravate them by pitting older retirees against younger Hispanics for limited government benefits.

It's a myth that the U.S. economy 'needs' more poor immigrants. The illegal immigrants already here represent only about 4.9 percent of the labor force, the Pew Hispanic Center reports. In no major occupation are they a majority. They're 36 percent of insulation workers, 28 percent of drywall installers and 20 percent of cooks. They're drawn here by wage differences, not labor 'shortages.' In 2004, the median hourly wage in Mexico was $1.86, compared with $9 for Mexicans working in the United States, said Rakesh Kochhar of Pew. With high labor turnover in the jobs they take, most new illegal immigrants can get work by accepting wages slightly below prevailing levels."

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/21/AR2006032101146.html

Ut ur garderoben!

"Jag gör om
SvD:s partitest
och blir 53,5 procent Sverigedemokrat. När ni läser det här har jag förmodligen invaderat Polen."

http://www.pastan.nu/bloggen/skribent/strage

P.S. Mitt resultat 57 procent Sverigedemokrat.

Tre viktigaste frågor för mina svar:

Invandring (emot)

Förmögenhetsskatt (emot)

Könkvotering (emot)

torsdag 26 augusti 2010

Sverige - en vintersaga!

Trots systematiskt våld mot Sverigedemokratiska företrädare, så tiger regering och riksdag. Det finns bara en förklaring: man är bekväm med den terror som förekommer.

Därmed kan man med full rätt hävda, att Sverige inte är en demokrati.

Hade till exempel socialdemokraterna eller moderaterna utsatts för en lika omfattande våldskampanj, så skulle givetvis detta fördömas. Speciellt om den kommit från höger!

Men nu tiger man. Det är dock en vältalig tystnad.

Säpo: hot och våld mot SD ökar

SR: Våld mot Sverigedemokrater vanligt

Våld mot politiker demokratihot.

Dags att ta bladet från munnen?

Hur förtroende för myndigheter och politiker undermineras

Problemet för alla (så kallade) anti-rasister och feminister är att det finns områden där diskriminering råder, men där de själva blundar för den.

Den amerikanske journalisten, tv-kommentatorn och f.d. politikern Pat Buchanan pekar i sin senaste landsomfattande kolumn på National Football League, NFL.

Den diskriminerar mot kvinnor och alla etniciteter utom afro-amerikaner.

Manliga afro-amerikaner utgör 6,5 procent av USA:s befolkning, men inom NFL hela 67 procent!

Var finns de av kinesisk eller koreansk eller vietnamesisk börd inom NFL?

När Polishögskolan skall gynna större mångfald i uttagningen så sänker man kraven för både kvinnor och invandrare. Kvinnorna behöver inte vara lika starka och snabba och invandrarna inte klara språktesten.

Det senare försökte man dölja, men det misslyckades.

"På hemsidan, under rubriken 'vanliga frågor' svarar polishögskolan på frågan om 'invandrare' har någon fördel när de söker till polisutbildningen: 'Det sker ingen kvotering till polisutbildningen. Alla söker på lika villkor och bedöms efter sina personliga egenskaper. Däremot ses det som en merit att ha kunskap och kännedom om andra kulturer och språk.' Och det låter ju både rimligt och rätt. Men denna policy stämmer inte med verkligheten. Ett 40-tal personer som inte klarat ett av antagningsproven - det i svenska språket - får ändå fortsätta till nästa etapp i urvalsprocessen. Polishögskolans rektor Birgit Hansson försöker förklara sig i DN: 'Jag har väldigt svårt att se hur man ska kunna nå vår målsättning med större mångfald om vi inte vågade oss på att göra den här typen av försök.' På nysvenska skulle Hanssons regler kunna formuleras som att alla söker på lika villkor, men några på mer lika villkor än andra."

Detta är den sorts mygel och rent ut sagt lögnaktighet som underminerar medborgarförtroendet för myndigheter och politiker.

Det är ytterst allvarligt, eftersom demokratin och samhällssolidariteten bygger på förtroende.