fredag 3 september 2010

”Hederskulturer får inte demoniseras”

Det anser den norska socialantropologen Unni Wikan!

Med andra ord, kvinnoförtryck får inte demoniseras!

Nej, enligt henne skall hederskulturerna omvandlas, så att de blir förenliga med mänskliga rättigheter.

”.. . varför lever och blomstrar då hederskulturer i en modern välfärdsstat som Sverige? Det finns flera orsaker:

Hedern ger män makt, auktoritet och respekt från andra män. Hedern upprätthåller också kontroll över individerna eftersom den inger rädsla. Hederskul­turer legitimerar våld. Våld är acceptabelt, till och med värt sitt pris eftersom det tjänar ett högre syfte. Kollektivets intressen är överordnade individens väl och ve.

Kontroll över unga kvinnor är särskilt viktig eftersom kvinnor föder barn. Barn räknas på fädernet, och därför skall kvinnor giftas bort inom den egna gruppen och bidra till dess återväxt. Fadime skulle gifta sig med en kurd av sin egen släkt, inte vilken kurd som helst, och definitivt ingen svensk.”
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/framtid-med-hedern-i-behall_232261.svd

Hm. Är inte det ”rasism”? Ja, rentav ”fullblodsrasism”?

Ändå hör man aldrig någon kulturmänniska, någon intellektuell, någon välmenande tolerant person kalla det vid dess rätta namn!

Jag skulle kalla hederskulturen för ”barbari”, precis som Reinfeldt kallade allt ursvenskt för barbari.

http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-det-ursvenska-ar-blott-barbari-1.702742

Men det skulle inte uppskattas. Inte av sådana som Reinfeldt eller Mona Sahlin.
Och ändå hävdar de att alla har lika värde!

Unni Wikan förresten angående en våldtäktsvåg i Norge:

"Unni Wikan er ikke overrasket over tallene som viser at 65 prosent av voldtektsanmeldte menn i Oslo i fjor var ikke-vestlige menn. Nå ber hun norske kvinner kle seg mindre dristig

[. . .]


- . . .norske kvinner må innse at vi lever i et flerkulturelt samfunn, og innrette seg deretter."


http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/09/06/279676.html


Därmed uttrycker hon kärnan i mångkulturalismen:

Vi skall anpassa oss till invandrarna, inte tvärtom.

Därmed råder ingen tvekan om att de mångkulturanhängarna som är de verkliga rasisterna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Forumet modererat varför lagstridiga kommentarer ej publiceras. Ber om överseende med fördröjning av publiceringar på grund av återkommande tidsbrist.