fredag 10 september 2010

Måste läsas!

"Då – i seklets början – skrev Integrationsverket en rapport om invandrare och arbetsmarknaden, som blev läst på samma sätt som fan läser Bibeln. Integrationsverket fann att invandrare utbildningsmässigt står sig väl i det industrialiserade IT-landet Sverige. Det var bara det, att de hade tagit med alla invandrare i bilden – nordbor, tyskar, amerikaner, etc osv. När den rapporten valsat i media i ungefär en dag var målgruppen 'invandrare' översatt till 'flyktingar och deras anhöriga'.

Alla somaliska boskapsskötare, alla afghanska hemmafruar, alla kurdiska lantarbetare med erfarenhet av småskaligt jordbruk blev över en natt upphöjda till civilekonomer, sjuksköterskor, gymnasielärare och lastbilschaufförer. Och att döda den myten har varit hart när omöjligt. Varje gång man varit i närheten av att ta kål på myten, så har orsaken till varför asylsökande och deras anhöriga har så svårt att komma in på arbetsmarknaden i det industrialiserade IT-landet Sverige alltid avfärdats med förklaringar som 'strukturell rasism'."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Forumet modererat varför lagstridiga kommentarer ej publiceras. Ber om överseende med fördröjning av publiceringar på grund av återkommande tidsbrist.