fredag 10 september 2010

Migration hör till säkerhetspolitiken

"En ny europeisk säkerhetspolitik skissas i dag av den franske presidenten Nicolas Sarkozy och den tyska förbundskanslern Angela Merkel i en gemensam tidningsartikel i Süddeutsche Zeitung och Le Monde.

Bland annat vill de att säkerhetspolitiken ska handla också om annat än militära frågor.

Också energiförsörjning, migration och finanssystemen hör till säkerhetspolitiken, skriver de båda. Och det är EU och Nato som genom ett fördjupat samarbete måste bredda den europeiska säkerhetspolitiken, anser de."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1630&artikel=2675432

--------


I citatet nämns "migration" som hörande till säkerhetspolitiken. Inte något vi är

vana att tänka på, men självklart är det så. Och har så alltid varit.

Dock på senare år inte i den officiella retoriken, då migration bara framställts som något positivt. En ekonomisk vinst och ett slag mot tråkigheten.

Förvisso kan det senare stämma. Migrationen har lett till en mer spännande tillvaro.

Men om försvaret av det öppna samhället är en del av säkerhetspolitiken, så måste vi lyfta fram migrationens negativa sidor.

Det absolut största hotet riktas mot yttrandefriheten.

Tag debatten om obedövad slakt, såsom renläriga muslimer och judar förespråkar. (Och folkpartister och kristdemokrater med flera.)

På You Tube finns många klipp med upprörande filmer av djurs lidanden under sådan slakt.

Att visa det torde öka fientligheten mot de som förespråkar det.

Hypotetiskt (men inte nödvändigtvis särskilt långsökt) kan situationen uppstå, då filmklipp med kosher- och halalslakt på You Tube starkt bidrar till antisemitism och islamofobi.

Staten kan då anse se sig nödd att förbjuda bloggare att lägga ut sådana klipp. För som Karl-Olov Arnstberg skrivit (tror det var i "Svenska tabun"), så är det inte sanningshalten som är det avgörande om något är olämpligt att publiceras utan den befarade effekten på allmänheten. Han skrev inte så ordagrant, men kontentan av hans formulering var den här angivna.

Ingen grundlag är så helig, att inte en regering kan anse sig berättigad att bryta mot den för det allmänna bästa.

Risken för att man tvingas till det ovan angivna scenariot ökar förstås i takt med fortsatt migration av människor från länder där obedövad slakt ingår i religionen och i dess kölvatten fanatiker som inte drar sig för våld för att uttrycka sin harm.

Säkerhetspolitiska tänkare måste alltså planera för konsekvenserna för det öppna samhället i ljuset av fortsatt migration.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Forumet modererat varför lagstridiga kommentarer ej publiceras. Ber om överseende med fördröjning av publiceringar på grund av återkommande tidsbrist.