fredag 10 september 2010

Vad är likhet inför lagen?

På sin intressanta juridiska blogg ställer Jakob Heidbrink frågan "vad är likhet inför lagen"?

http://jheidbrink.wordpress.com/2009/08/10/vad-ar-likhet-infor-lagen

Han svarar: "När allas likhet inför lagen skall bedömas, måste det ju rimligen gälla likheten inför lagen för alla som faller inom samma kategori".Detta är för mig en ny definition.

Av debatten får man annars intrycket att begreppet står för, till exempel, könsneutral behandling, dvs. att individer från två olika kategorier (män och kvinnor) behandlas exakt lika.

Vilket gör att olika formella krav på kvinnor och män inom polisväsende, brandkår och militären upplevs som dubbelmoral.

Men om man bara behandlar alla kvinnor likadant som andra kvinnor och alla män likadant som andra män, så frångås visserligen principen om könsneutral behandling, men man håller sig ändå till principen om allas likhet inför lagen inom sin kategori.

Detta är vad jag kallar grupprelaterade rättigheter som i motsats till individrelaterade. Begreppen tror jag mig ha fått via en artikel i Finanstidningen om filosofen Brian Berry.Ett citat om denne från en artikel i Svenska Dagbladet:

"Alla medborgare skall behandlas med lika delar omsorg och respekt. Det går inte att argumentera för att någon skall ha det bättre än andra för moraliskt sett är vi alla jämlika. I motsats till många andra rättighetsteoretiker nöjer Barry sig inte med att kräva 'frihet från staten'. Han har en pragmatisk inställning till statsingripanden bara staten inte blir partisk till någons förmån. Även den som till exempel genom ett svårt handikapp hindras från att bidra till det gemensamma har samma rätt som andra.

Opartiskhet är ett universellt värde: oberoende av förmåga, inkomst, hudfärg, kön eller religion skall människor behandlas lika. Detta är ingen självklarhet. Olika grupper ropar i dag på särbehandling. I 'Culture and Equality' (2000) – recenserad under strecket den 23 februari i år – går Barry till hårt angrepp mot dessa tendenser. Kravet på särbehandling strider mot upplysningstidens universalism. Alla individer skall behandlas lika, det är innebörden av idealet om opartiskhet. Däremot är grupprättigheter ingenting som kan härledas från detta värde. Vad hjälper det den enskilda kvinnan som diskrimineras, om kvinnor som grupp blir inkvoterade?"

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/brian-barry-ser-opartiskhet-som-politiskt-ideal_2618891.svd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Forumet modererat varför lagstridiga kommentarer ej publiceras. Ber om överseende med fördröjning av publiceringar på grund av återkommande tidsbrist.